Paralelní diagnostika

PROVÁDÍME MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM

 Okruhy zapalování

 Diagnostika primárního a sekundárního vynutí    zapalovací cívky. Pro přesnou analýzu sekundáru je v  přednastaveném měření integrován vzorec pro výpočet  hodnot zapalovacího napětí (jehly), napětí výboje při  přeskoku jiskry, doby hoření a doby trvání induktivního  dokmitu.

 Snímače a akční členy

 Diagnostika otáčkových snímačů (klika, vačka), měřiče  hmotnosti vzduchu (MAP), MAF senzoru, Lambda    sondy,  apod.

Testy CAN-BUS/LIN-BUS

Zobrazení napětí na vedení CAN-BUS, test integrity sběrnice CAN-BUS, test vedení LIN při vypnutém zapalování.

Měření napětí a proudu na vstřikovačích, jak na vznětových tak zážehových motorech např. systémy Common-Rail, jednobodové a vícebodové vstřikování.

Okruhy dobíjení a testy komprese

Testy dobíjecích soustav 12V i 24V, test alternátoru, testy relativní komprese na vznětových i zážehových motorech.Copyright © 2014. All Rights Reserved.