PROVÁDÍME MĚŘENÍ OSCILOSKOPEM

 

 Okruhy zapalování
Diagnostika primárního a sekundárního vynutí zapalovací cívky. Pro přesnou analýzu sekundáru je v přednastaveném měření integrován vzorec pro výpočet hodnot zapalovacího napětí (jehly), napětí výboje při přeskoku jiskry, doby hoření a doby trvání induktivního dokmitu.

Snímače a akční členy

Diagnostika otáčkových snímačů (klika, vačka), měřiče hmotnosti vzduchu (MAP), MAF senzoru, Lambda sondy, apod.

Testy CAN-BUS/LIN-BUS
Zobrazení napětí na vedení CAN-BUS, test integrity sběrnice CAN-BUS, test vedení LIN při vypnutém zapalování.

Měření napětí a proudu na vstřikovačích, jak na vznětových tak zážehových motorech např. systémy Common-Rail, jednobodové a vícebodové vstřikování.
Okruhy dobíjení a testy komprese
Testy dobíjecích soustav 12V i 24V, test alternátoru, testy relativní komprese na vznětových i zážehových motorech.

 Copyright © 2020. All Rights Reserved.